miercuri, 30 iunie 2010

Structura şi scopul Asociaţiei Culturale LES AMIS DE LA FRANCE - Petrila

Scopul Asociaţiei Culturale „LES AMIS DE LA FRANCE” este:


- Promovarea valorilor culturii franceze şi francofone;

- Organizarea de cursuri de limba franceză;

- Crearea de partenierate transnaţionale;

- Cooperare româno-franceză şi internaţională în diferite domenii;

- Promovarea valorilor culturale şi tradiţionale ale Văii Jiului şi ale judeţului Hunedoara;

- Promovarea turismului în Valea Jiului;

- Promovarea toleranţei etnice şi religioase;

- Organizarea unor expoziţii de artă plastică şi fotografică;

- Editarea de ghiduri, pliante, afişe, publicaţii, etc.


Pentru realizarea scopului propus asociaţia va avea în structura sa trei cluburi, fiecare cu activităţi proprii:

Clubul de limbă, cultură şi civilizaţie franceză „LES AMIS DE LA FRANCE”

va desfăşura, în principal, următoarele activităţi:


- Organizarea de cursuri de limba franceză de diferite nivele (elementar, mediu, avansat ), folosind metode moderne, eficiente şi atractive;

- Redactarea de cursuri de limba franceză pentru televiziunea locală prin cablu;

- Organizarea de diverse manifestări pentru promovarea unor aspecte ale culturii franceze şi francofone :expoziţii, colocvii şi dezbateri, sesiuni, serate literare, muzicale şi cinefile, etc.;

- Cooperare româno-franceză şi internaţională în diferite domenii : cultură, învăţământ, educaţie, sănătate, sport, turism, economie, tineret, cetăţenie europeană, toleranţă etnică şi religioasă, etc.;

- Schimburi de elevi, studenţi, profesori.


Clubul de ştiinţe şi turism „CARPATHIA”

va desfăşura, în principal, următoarele activităţi:


- Studierea reliefului, florei şi faunei;

- Confecţionarea unor materiale didactice (ierbare, insectare, diorame, colecţii de roci, etc.);

- Acţiuni ecologice;

- Marcarea unor trasee turistice, amplasarea de hărţi şi panouri indicatoare;

- Amenajarea unor locuri de odihnă şi popas şi de camping;

- Amenajarea unor cursuri de apă şi a unor peşteri;

- Organizarea unor tabere, drumeţii şi excursii;

- Organizarea unor activităţi specifice alpinismului şi salvamontului;

- Studierea sub aspect etnografic a Văii Jiului.


Clubul de arte vizuale „ZENITH”

va desfăşura, în principal, următoarele activităţi:


- Organizarea unor expoziţii de artă plastică şi fotografică;

- Organizarea unor cursuri de artă fotografică, film, tehnoredactare, etc.;

- Editarea unor ghiduri, pliante, afişe, publicaţii, etc.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu